Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 

Πρόεδρος Χαντζή Πανταζοπούλου Δήμητρα
Αντιπρόεδρος Α΄ Φυντανίδης Αλέξανδρος
Γενικός  Γραμματέας Χαντζή Κωνσταντίνα
Ταμίας Καμπόλης Χαράλαμπος
Γενικός  Έφορος Καμπόλης Νικόλαος
Μέλη- Βοηθοί εφόρου

Κωτσοπούλου Βασιλική

Χαντζή Ιωάννα

 

 

 

A.O.A.X. - Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Χαϊδαρίου

τηλ. 210 5810194
email. aoax@hotmail.gr
follow us on facebook

all rights reserved | developed by Jetnet ©