ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε3 39ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΟΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε στις 15/09/2020 στην κατηγορία Θ Ενωση

 

Αρ.πρωτ.: 2              

                                                                                                              Ημερομηνία: 15/9/2020

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ε3 39ης Εβδομάδας 2020

Για Αγόρια – Κορίτσια 12 -14-16 ετών

   25-28 Σεπτεμβρίου 2020

                                                                                                                                                                    

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ονομασία Πρωταθλήματος

E3 39ης Εβδομάδας 2020 -  Θ΄ Ένωση

Κατηγορίες

12άρια (2008 – 2009-2010 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 10 έως 25/9/20

14άρια (2006-07-08 και  2009 με την προϋπόθεση να έχουν κλείσει τα 11 έως 25/9/20

16άρια (2004-2005-2006-2007)

Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Ημερομηνία λήξης : Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

 

ΕΔΡΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Έδρα : ΑΟΑ Χαϊδαρίου

Διεύθυνση γηπέδων : Ηρώων Πολυτεχνείου κ Γ Σεπτεμβρίου

Επιφάνεια γηπέδων : 6 green set

Διευθυντής Αγώνων:  Πούντζας Τάκης (6932273927)

Επιδιαιτητής Αγώνων :  Κουτσολάμπρου Λίνα (6942072646)

Βοηθός Επιδιαιτητή: θα ανακοινωθεί

Γραμματεία Αγώνων : θα ανακοινωθεί (2105810194)

Γιατρός Αγώνων : Νιφόρου Κατερίνα (6948323255)

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ

Ημερομηνία

δήλωσης-απόσυρσης

Μέχρι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00

Δήλωση συμμετοχής

Η Δήλωση Συμμετοχής των αθλητών θα γίνεται από τους Συλλόγους ή ατομικά από τους αθλητές, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.e-efoa.gr .Τα Σωματεία και πολλοί αθλητές διαθέτουν ήδη σχετικό κωδικό πρόσβασης. Οι Αθλητές χωρίς πρόσβαση μπορούν να λαμβάνουν κωδικούς με την βοήθεια των Σωματείων τους. Το Σωματείο μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή τιμωρημένου αθλητή εφόσον έχει ενημερώσει για την τιμωρία την Ένωση και την Ε.Φ.Ο.Α.

Ηλεκτρονική πληρωμή

 

Για να μπορέσουν οι αθλητές να συμπεριληφθούν στην κλήρωση των αγώνων θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο της εγγραφής των μονών (sign in) μέχρι και Τετάρτη 22/09 και ώρα 14:00

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με Σύστημα Knock-out

Μέχρι και τον γύρο των 16 οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 2  sets των 6 games (σε περίπτωση ισοπαλίας (1-1 set, tiebreak των 10 πόντων). Από τον γύρο των 8 (προημιτελικοί) θα διεξαχθούν σε 2  νικηφόρα sets των 6 games.

 

Η επιλογή των αθλητών για την κατάρτιση του ταμπλό θα γίνει με βάση την βαθμολογία της 37ης εβδομάδας 2020

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον 8 αθλητές δεν θα διεξάγεται το πρωτάθλημα και θα αναβάλλεται για άλλη ημερομηνία που θα ορίζεται με ευθύνη της Ένωσης.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Κλήρωση Αγώνων

Θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 στα γραφεία της Ένωσης Ηρώων Πολυτεχνείου και Γ Σεπτεμβρίου Χαϊδάρι από τον Επιδιαιτητή των αγώνων

Πρόγραμμα Αγώνων

Μετά την κλήρωση θα γίνει το πρόγραμμα των αγώνων το οποίο θα αναρτηθεί στο e-efoa από τον Επιδιαιτητή των αγώνων

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

 • Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Η πρώτη εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ (τύπου πιστωτικής κάρτας) έχει κόστος 12€.
 • Ετήσια ενεργοποίηση ΔΑΤ: Το Δελτίο ενεργοποιείται κάθε χρόνο με την καταβολή παραβόλου, που θα περιλαμβάνει και το κόστος της Κάρτας Αθλητή. Για το 2020 ορίζεται ως εξής:

Παλαιά Δελτία

 

Νέα Δελτία

Έκδοση ανά τετράμηνο

 

Έκδοση ανά τετράμηνο

Α'

Β'

Γ'

 

Α'

Β'

Γ'

35 €

25 €

15 €

 

12€ + 25 €

12€ +15 €

12€+5 €

 

 

 • Η Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ.  θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία δήλωσης με αποστολή των δικαιολογητικών στο deltia@efoa.gr
 • Παράβολο συμμετοχής 15€

Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην έδρα των αγώνων μία (1) ώρα μετά τη λήξη του αγώνα τους για διαιτησία (σε περίπτωση που τους ζητηθεί) με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση άρνησης. Δεν μπορεί να κάνει διαιτησία αθλητής σε αγωνιζόμενο/η από τον Όμιλό του

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση για λόγους προστασίας της Δημόσιας υγείας, σε σχέση με την πανδημία, ισχύουν και τηρούνται  υποχρεωτικά από τους Διευθυντή, Επιδιαιτητή και γιατρό αγώνων τα παρακάτω:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΟΑ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το εγκεκριμένο

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ  ΚΑΙ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΝΙΣ

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΑ

Το παρόν απόσπασμα περιλαμβάνει γενικές οδηγίες λειτουργίας- άθλησης  και διεξαγωγής αγώνων στις εγκαταστάσεις τένις, των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ, οι οποίες διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, καθώς και την ειδική αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ, για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων. Λόγω των ειδικών συνθηκών η ΕΦΟΑ ή η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να διακόψει ανα πάσα στιγμή

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

…………………………………………………………………………….

 • Όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις των Σωματείων – Μελών της ΕΦΟΑ, αθλούμενοι ή προσωπικό του Σωματείου, καταγράφονται, με ευθύνη του Σωματείου, σε ειδική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία τους, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση οποιουδήποτε τυχόν κρούσματος.

…………………………………………………………………….

 • Πριν από τη λειτουργία-άνοιγμα των εγκαταστάσεων του Σωματείου οι τουαλέτες καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα από άτομο πλήρως εξοπλισμένο με γάντια και μάσκα προσώπου και εφοδιασμένο με τα κατάλληλα καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά.

--------------------------------------------------------

 

 

Ε. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

 • Οι προκηρύξεις των αγώνων εκδίδονται από την Ομοσπονδία ή τις Ενώσεις.
 • Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά και οι λίστες αποδοχής είναι προσβάσιμες από παντού και σε όλους
 • Οι κληρώσεις των αγώνων γίνονται ηλεκτρονικά από τους επιδιαιτητές και η ενημέρωση των αγωνιζομένων γίνεται μέσα από τη ηλεκτρονική μας πλατφόρμα e-efoa.gr
 • Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζεται ηλεκτρονικά και οι αθλητές και αθλήτριες προσέρχονται στα γήπεδα σε καθορισμένη ώρα
 • Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω ενδοεπικοινωνίας των αρμοδίων οργάνων (επιδιαιτητές, διαιτητές, γραμματεία κ.λπ.)
 • Οι μπάλες των αγώνων είναι καινούργιες και παραμένουν στο ίδιο γήπεδο μέχρι την αντικατάστασή τους από νέες
 • Οι χρησιμοποιημένες μπάλες συλλέγονται από το προσωπικό του Σωματείου και απολυμαίνονται για επόμενη χρήση.
 • Δεν αγγίζουμε τα φιλέ κατά τη διάρκεια των αγώνων, δεν χαιρετάμε διαιτητή  ή αντίπαλο
 • Όλοι αγωνίζονται με ατομικό εξοπλισμό
 • Νερά και ισοτονικά  παραλαμβάνονται από τους αθλητές πριν την έναρξη των αγώνων από τα κυλικεία ή χρησιμοποιούν ατομικά
 • Η παραμονή των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα τους ή αν κληθούν για διαιτησία
 • Δε επιτρέπονται θεατές στις κερκίδες ή στους χώρους των εγκαταστάσεων, οι γονείς και οι συνοδοί θεωρούνται θεατές.
 • Επιτρέπεται η είσοδος σε έναν προπονητή ανά Σωματείο συμμετοχής  ή έναν συνοδό (σε περίπτωση ανηλίκου), οι οποίοι θα θεωρούνται θεατές και αφού συνοδεύσουν τους αθλητές αποχωρούν από την εγκατάσταση.
 • Δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση ατόμων, πέραν των προβλεπομένων από την έκτακτη νομοθεσία, στους εξωαγωνιστικούς χώρους, στα αποδυτήρια και στα κυλικεία
 • Κάθε γήπεδο θα είναι εφοδιασμένο με αντισηπτικά
 • Οι Βαθμολογίες θα εκδίδονται  ηλεκτρονικά
 • Η παραλαβή των επάθλων γίνεται από τους νικητές  από ειδικό χώρο ή απευθείας με τη χρήση γαντιών κ.λπ.
 • Εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα της απόστασης και του καθαρισμού των χεριών

---------------------------------------------------------

ΣΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ.

Αποθήκη υλικού

 • Είσοδος - έξοδος και διαχείριση του υλικού (σκούπες καθαρισμού, φυσητήρες, ομπρέλες κ.λπ.) μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Σωματείο.
 • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Σωματείου θα χρησιμοποιεί ατομικά μέσα προστασίας και θα υφίσταται αντισηπτικό στην είσοδο της αποθήκης υλικού.

Κυλικείο

 • Ανοικτό, με τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τουαλέτες

 • Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας, αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού χεριών (όχι ύφασμα)  ή αυτόματος φυσητήρας.
 •  Μόνιμος εξαερισμός.
 • Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα, πόμολα, καθίσματα, με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).

Αποδυτήρια

 • Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας, αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού χεριών (όχι ύφασμα)  ή αυτόματος φυσητήρας.
 •  Μόνιμος εξαερισμός.
 • Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα, πόμολα, καθίσματα, με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).

 

 

Γυμναστήρια

 • Υποχρεωτικά πλήρης εξοπλισμός ατομικής καθαριότητας, αντισηπτικό υγρό και σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χαρτί καθαρισμού χεριών (όχι ύφασμα)  ή αυτόματος φυσητήρας.
 •  Μόνιμος εξαερισμός.
 • Καθημερινή και συχνή καθαριότητα και απολύμανση σε δάπεδα, πόμολα, καθίσματα, με χρήση συνιστώμενων υλικών (π.χ. διάλυμα χλωρίνης κ.λπ.).

 

Εξακολουθεί να  ισχύει, στο σύνολό του, το εγκεκριμένο πρωτόκολλο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ   ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΝΙΣ

ΕΦΟΑ 08-07-2020

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                                                 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

« επιστροφή

A.O.A.X. - Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Χαϊδαρίου

τηλ. 210 5810194
email. aoax@hotmail.gr
follow us on facebook

all rights reserved | developed by Jetnet ©